SPRAWOZDANIA GUS

SPRAWOZDANIA GUS

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawiania aktualnych raportów do Głównego Urzędu Statystycznego. Rodzaj i ilość wymaganych przez GUS sprawozdań zależy od rodzaju działalności, formy opodatkowania, ilości zatrudnionych osób oraz od specyfiki branży.

Sprawozdania sporządzane są na podstawie ksiąg i ewidencji, a następnie przekazywane w wersji elektronicznej do GUS.

 

Zapraszamy do kontaktu!