EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

 

Prowadzenie ewidencji środków trwałych jest obowiązkowe dla przedsiębiorców, którzy posiadają majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej przekraczającej 3 500,00 zł. Prowadzenie ewidencji umożliwia zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu. W tym zakresie proponujemy następujące usługi:

√ Ewidencja środków trwałych,
√ Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych,
√ Ewidencja wyposażenia,
√ Księgowa wycena środków trwałych,
√ Przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarką środkami trwałymi (OT, LT, PT, MT),
√ Sporządzanie rocznych planów amortyzacji.