Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

 

Sprawozdanie finansowe musi być przygotowane rzetelnie, dzięki czemu odbiorca będzie mógł w łatwy sposób uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o stanie majątkowym przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe przygotowane nierzetelnie może zostać odrzucone, a to z kolei narazi firmę na dodatkowe koszty i stracony czas. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto tym corocznym obowiązkiem obciążyć naszą kadrę pracowników.

Nasza firma oferuje następujące usługi związane z outsourcingiem sprawozdań finansowych:
√ Przygotowywanie kompletnego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym),
√ Wsparcie w trakcie trwania audytu finansowego,
√ Przygotowanie dokumentacji do zamknięcia ksiąg rachunkowych (inwentaryzacja, potwierdzenie sald, uzgodnienie kont).