Rejestry VAT

Rejestry VAT

 

 

W celu rozliczenia podatku od towarów i usług VAT przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji i rejestrów podatku VAT należnego i naliczonego.  Niektóre podmioty mogą skorzystać ze zwolnienia VAT spełniając określone warunki:

  • obrót ze sprzedaży opodatkowanej nie przekracza 200 000 zł rocznie,
  • nie prowadzą działalności w zakresie:

– wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji),

– terenów budowlanych,

– budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b),

– nowych środków transportu,

– usług prawniczych,

– usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),

– usług jubilerskich.

 

Do świadczonych usług z zakresu ewidencji podatku VAT należą:

√ Prowadzenie rejestrów zakupów VAT,
√ Prowadzenie rejestrów sprzedaży VAT,
√ Sporządzanie rejestrów środków trwałych VAT,
√ Przygotowywanie i przekazywanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT (miesięcznych lub kwartalnych),
√ Przygotowywanie zbioru informacji VAT-UE,
√ Sporządzanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).