Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest metodą uproszczonej ewidencji zdarzeń gospodarczych w systemie pojedynczej księgowości. Jest najbardziej popularną formą opodatkowania wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

W tym zakresie nasza firma prowadzi szeroki wachlarz usług, między innymi:

√ Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT,

√ Ewidencja operacji gospodarczych,
√ Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
√ Ewidencja środków trwałych,
√ Przygotowywanie i dostarczanie do wyznaczonego Urzędu Skarbowego deklaracji VAT (w wymiarze miesięcznym lub kwartalnym),

√ Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej,
√ Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub liniowego (w wymiarze miesięcznym lub kwartalnym),
√ Przygotowywanie oraz doręczanie do wskazanego przez klienta Urzędu Skarbowego zeznań rocznych PIT-36 oraz PIT-36L.