Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

 

 

Ta forma opodatkowania jest bardzo wygodna, jeśli prowadzi się działalność jednoosobową. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie każdy może skorzystać z tej metody. Na podstawie ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym wyklucza się z grona uprawionych do korzystania z tej formy  podmioty prowadzące działalność gospodarczą w następującym zakresie:

• Działalność o charakterze farmaceutycznym (apteki),
• Działalność w zakresie prowadzenia lombardów oraz innych form udzielania pożyczek,
• Działalność w zakresie handlu wartościami dewizowymi,
• Działalność pozarolnicza w zakresie wolnych zawodów innych, niż wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 11,
• Działalność w zakresie kupna i sprzedaży części do pojazdów,
• Działalność, której podstawą jest wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Dodatkowym ograniczeniem dla ryczałtu ewidencjonowanego jest limit przychodów z działalności w wysokości 150 000 euro.

W ramach prowadzenia ryczałtu oferujemy:

√ Prowadzenie ewidencji przychodów,

√ Prowadzenie ewidencji VAT,

√ Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych,

√ Prowadzenie ewidencji środków trwałych,

√ Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej.