Kadry i płace

KADRY I PŁACE

 

 

Samodzielnie prowadzenie działań kadrowo-płacowych jest niezwykle trudne, ponieważ opiera się na znajomości wielu aspektów prawnych, dotyczących zatrudniania pracowników. Dlatego jednym z najlepszych rozwiązań wydaje się być skorzystanie z usług biura rachunkowego, którego pracownicy swobodnie poruszają się w nieustannie zmieniających się przepisach dotyczących tego zagadnienia.

Nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług w tym zakresie:

√ Ewidencja okresowych badań lekarskich oraz szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
√ Przygotowywanie dokumentów, które dotyczą stosunku pracy (umowy, zaświadczenia, świadectwa pracy),
√ Prowadzenie akt osobowych,
√ Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
√ Prowadzenie ewidencji urlopów,
√ Naliczanie ZFŚS,
√ Przygotowywanie sprawozdań GUS,
√ Pomoc w przypadku kontroli z Państwowej inspekcji Pracy (PIP),
√ Zarejestrowanie danych o podmiocie i jego pracownikach w ZUS,
√ Rozliczanie umów cywilno-prawnych,
√ Sporządzanie i przekazywanie do odpowiednich instytucji deklaracji ZUS oraz rozliczeń podatkowych pracowników (w tym PIT-4 i PIT-11),
√ Wsparcie w razie kontroli z ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project